Mental Health

تمرین برای آرامش و ریلکس بودن.

آیا نگران هستید یا میترسید، یا استرس دارید؟ برای مقابله کردن با این علائم چه کار های میتوانید انجام بدهید؟ در اینجا میتوانید یک تمرین آرامش بخش کوتاه پیدا خواهید کرد که میتوانید در زندگی روزمره خود از این تمرین استفاده کنید.

چگونه میشود هر روز با ویروس (کرونا) زندگی کرد؟

ویروس همه گیر (کرونا) در زندگی روزمره ما تاثیر زیادی دارد، این پادکست که به زبان فارسی/ دری تهیه شده است در این مورد به شما اطلاعاتی میدهد که چگونه و با یک دیدگاه مثبت با این شرایط زندگی کرد.

دلایل ترس و چگونه گی مقابله با این ویروس در دوره (کرونا).

چرا ما ترس داریم؟ چگونه مردم به روش های گوناگون به ترس واکنش میدهند، و چگونه میتوانیم با ترس از کرونا کنار بیایم؟ ما در این پادکست به این سوالات میپردازیم و جواب آنها را به شما میدهیم.