پوتکاست ها.

پوتکاست ها.

اطلاعات در مورد کوید ۱۹

اینجا می‌توانید در مورد بیماری ها و چگونه ای از خود و دیگران محافظت کنید.

مطالب بیشتر

سلامت روان

بینش های حوزه روانشگناسی می تواند به ما انسانها کمک کند تا بهتر با خواسته های زندگی روزمره کنار بیاییم. پادکست های تیم مشاوره روانشناختی تیم آلباتروس چنین یافته هایی را به روشی قابل فهم ارائه می دهند. پادکست های این تیم به زبان های عربی ، ارمنی ، انگلیسی ، دری/فارسی ، روسی ، تیگرینی و سومالی موجود است.

مطالب بیشتر