Covid-19 Informationen

اطلاعات در مورد ویروس کرونا و قرنطینه.

به دلیل حضور ویروس کرونا (کوئید ۱۹) ممکن است اقدامات قرنطینه در هایم های مختلف یا خوابگاه ها و در اماکن عمومی انجام شود، برای اینکه دلایل این اقدامات را درک و پیروی کنید توصیه می شود که آن را به طور واضح درک کنید و دلیل اینکه یک جا قرنطینه میشود و چه موقع یک مکان از قرنطینه خارج میشود را بدانید. در این پادکست این اطلاعات به شما ارائه میشود.

اطلاعات در مورد کوید ۱۹

Covid 19می توانید اطلاعات درباره بیماری جدید

را  و چگونه می توانید از خود و دیگران محافظت کنید به دست بیارین.