ናይ ስነልቦና ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ንስደተኛታት

ናይ ስነልቦና ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ንወጻእታኛታትን ስደተኛታትን

Albatros Direct ናታትኩም ዉሑስ ሚስጥራዊ ነጻ ከምኡዉን ብዝቀለለ መገዲ ናይ ቪድዮ ናይ ዝርርብ መኣዲ ብምቅራብ ንዓኩምን ንስድራቤትኩምን ኣብ ኩሉ መደያዊ ኩነ

Unser Berater Team

Wir sind ein internationales Team. Wir stammen aus Afghanistan, Eritrea, Russland, Somalia, und Syrien und bieten unsere Beratungsleistung auf Arabisch, Farsi/Dari, Tigrinya, Amharisch, Russisch, Ukrainisch und Somali an. Wir sind aus sehr unterschiedlichen Gründen und auf sehr unterschiedlichen Wegen nach Deutschland gekommen. Aus dieser Erfahrung heraus, wissen wir alle, wie schwer es ist seine Heimat zu verlassen und in der neuen Heimat, hier in Deutschland, Fuß zu fassen. Diese persönliche Erfahrung, gekoppelt mit einer zertifizierten einjährigen Vollzeitweiterbildung zum muttersprachlichen Psychosozialen Berater, ermöglicht es uns, andere Menschen dabei zu unterstützen kraftvoll und mutig ihren eigenen Weg zu gehen. Vor dem Hintergrund persönlicher, empathischer und kultursensitiver Gespräche, fördern wir die Resilienz und die Selbstwirksamkeit der ratsuchenden Menschen und unterstützen sie dabei, aktiv ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.

ናይ ኦንላይን መዝገባ

ንግዝኡ ዉሑድ ዓቅሚ ሰብ ኢና ᎐ እንተኮነ ግን ብዝተካእለ መጠን ንኩሎም ስደተኛታት ብቋንቋ ኣደ ዝወሃብ ሞያዊ ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ንክባጻሕ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ነዚ እዋናዊ ጠለብን ዕዮን ንምስላጥ ድማ ዩ Albatros-Direkt ናይ ቀጥታ ናይ ቪድዮ ኦንላይን ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ባይታ ንኩሎም ተጠቀምቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ብቀሊልን ስሉጥን ብመገዲ ኢንተርነት ኣገልግሎት ንምሃብ ተዳልዩ ዘሎ ᎐እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለዉ ኩሎም ቋንቋታት ኣብ ናይ ኦንላይን ኣገልግሎትና ዘለው ምካኖም ክንሕብር ንደሊ ᎐ስልዚ ቅልል ብዝበሊ መገዲ ተመዝጊብኩም ቆጸራ ብምሓዝ ተጠቀምቲ ሞያዊ ምክሪ ብቋንቋ ኣደ ክትኮኑ ንዕድመኩም᎐

Die Landesprojekte

Brandenburg

Das Projekt „Muttersprachliche und kultursensitive psychosoziale Beratung für Geflüchtete“ wird vom Brandenburger Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen und Familie finanziert (MASGF). Im Rahmen dieses Projektes werden Albatros Counselor eingesetzt, um in regelmäßigen Abständen in den Einrichtungen, ausgewählter brandenburger Kooperationspartner, ihre Beratungsleistung anzubieten. Zu diesen Partnern gehören Fachberatungsdienste, Fachdienste im Bereich der Migrationssozialarbeit, Betreiber von Gruppen/Gemeinschaftsunterkünfte, lokale Vereine/Organisationen, die sich um die Integration Geflüchteter/Migrantinnen kümmern. In Brandenburg sprechen wir: Arabisch, Burmesisch, Englisch,  Dari/Farsi und Russisch. Wir sagen: “Wir sind ein kleines Team und Brandenburg ist groß und dennoch möchten wir für alle Geflüchteten/Migrantinnen in Brandenburg erreichbar sein, deren Muttersprache wir sprechen.“ Deswegen gibt es hier mit Albatros-Direkt.de die Online-Videosprechstunde, die von allen Geflüchteten/Migrantinnen in Brandenburg kostenlos genutzt werden kann.

Thüringen

Das Projekt „Onlinegestütztes Empowerment für Geflüchtete“ wird finanziert vom Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV). Im Rahmen dieses Projekts werden in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl Albatros Berater/innen eingesetzt, um dort, direkt mit den neu nach Thüringen gekommenen Menschen, in Kontakt zu treten und sie umgehend dabei zu unterstützen, mit der ungewohnten und zunächst sehr unsicheren Lebenssituation in Deutschland/Suhl positiv umzugehen. Die Bewohner in der EAE in Suhl werden von den Albatros Beratern in Suhl so lange begleitet und unterstützt, bis sie einen neuen Wohnort in Thüringen bezogen haben. In Suhl sprechen wir: Arabisch, Dari/Farsi, Englisch, Tigrinya, Amharisch, Somali, Suaheli und Russisch. Unsere Counselor in Suhl sind auch über Albatros-Direkt.de online erreichbar.